Zasady przyjęć


 • Pierwsza wizyta (spotkanie inicjujące) dotycząca dziecka odbywa się wyłącznie z Rodzicami abyśmy mogli dokładne rozpoznać sytuację dziecka i rodziny w celu dobrania odpowiednich metod terapeutycznych.
  Spotkanie inicjujące ma na celu analizę historii rozwojowej dziecka, sposobach i metod wychowawczych rodziców oraz ewentualnych obaw dotyczących rozwoju dziecka.

 • Na spotkanie inicjujące należy przygotować całą dokumentację psychologiczną
  i medyczną dziecka lub osoby dorosłej zainteresowanej udziałem w terapii, o ile taka dokumentacja istnieje.

Dzieci:

- wszelkie pisemne informacje ze żłobka, przedszkola lub szkoły

- opinie dotyczące funkcjonowania dziecka

- informacje na temat dotychczasowego leczenia specjalistycznego

- dotychczasową dokumentację psychologiczno-pedagogiczną


Dorośli:

- informacje na temat dotychczasowego leczenia specjalistycznego

- dotychczasową dokumentację psychologiczną

 • Na pierwszym spotkaniu z Rodzicami/Pacjentem nastąpi omówienie planu indywidualnie opracowanej terapii oraz ustalimy harmonogram spotkań.

 • Osoby uczestniczące w terapii Biofeedback i Tomatis, zobowiązane są do podpisania
  z Centrum Terapeutycznym "MAM" s.c. kontraktu regulującego między innymi czas trwania terapii.

 • Wizyta w ramach terapii, potwierdzana jest w dzień poprzedzający spotkanie przez Centrum Terapeutyczne oraz przez Pacjenta.

 • Szanujemy Wasz czas oraz czas naszych Terapeutów. Wizyta umówiona i potwierdzona, a która nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Pacjenta powinna być zgłoszona telefonicznie lub e-mailowo rejestracji Centrum Terapeutycznego "MAM. s.c.

 • Jesteśmy placówką niepubliczną. Wszystkie wizyty są płatne.

 • Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą.