Załoga
Centrum Terapeutycznego "MAM"

to terapeuci pełni pasji i zaangażowania, specjaliści i instruktorzy dbający o rozwój Pacjentów w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Swoją pasją inspirują i motywują Pacjentów do samorozwoju oraz poznawania świata, co jest najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesów terapeutycznych.

Agnieszka Biernacka

- pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkonego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe kierunek: „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”; „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, jest certyfikowanym terapeutą Easy Bioofeedback EEG I stopnia, zajmuje się również diagnozą i terapią ręki I i II stopnia. Kocha pracę z dziećmi i to jest jej prawdziwa pasja.

Marcin Farbiszewski

- terapeuta metody Easy Bioofeedback EEG I stopnia, miłośnik nowych technologii. Charyzmatyczny i pozytywnie nastawiony do świata. Doświadczenie zdobyte w wieloletniej pracy jako menażer multipuktu sprzedaży usług cyfrowych wykorzystuje jako doradca administracyjny w Centrum Terapeutycznym "MAM", członek zarządu Fundacji Centrum Terapeutycznego "MAM".

Magdalena Gadawska

- psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej pracy stosuje metody i narzędzia z zakresu terapii poznwaczo-behawiorlanej. W tym podejściu zakłada się, że nasz sposób myślenia i subiektywne przekonania warunkują nasze odczucia i zachowanie. Dąży się zatem do zmiany automatycznych, negatywnych myśli i przekonań w celu polepszenia samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do pracy z dziećmi i dorosłymi pomagając w trudnościach emocjonalnych (agresja, nadpobudliwość, impulsywność), lękach i fobiach, depresji, po przeżyciu krytycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego), trudnościach adaptacyjnych. Prywatnie- pasjonatka tańca, uwielbia być blisko natury góry, morze, jeziora, lasy tam znajduje spokój i odprężenie.

Laura Jaworska

– magister pedagogiki i terapii pedagogicznej, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat. Terapeuta Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych oraz Trener Umiejętności Społecznych. Stale poszerza swój zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach min:

- " Wybiórczość pokarmowa u dzieci"

- " Żywienie dzieci - psychodietetyka pediatryczna

- " Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym"

Sylwia Kaczor

- psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Głównym obszarem jej aktywności zawodowej jest wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie trudności rozwojowych, rówieśniczych, rodzinnych i adaptacyjnych. W indywidualnej pracy terapeutycznej koncentruje się na zasobach i mocnych stronach pacjentów, pomagając im dostrzec drzemiący w nich potencjał oraz stawiać czoła przeciwnościom. Prowadzi także zajęcia grupowe z zakresu technik efektywnego uczenia się i zapamiętywania oraz szkolenia rozwijające kompetencje interpersonalne. Prywatnie- miłośniczka gier planszowych.


Karolina Kotwa

- logopeda łączący terapię z logorytmiką oraz jogopedią, pedagog specjalny, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz specjalista terapii ręki. Jako nauczyciel stara się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałaby, żeby dzięki niej dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Przebywając z dziećmi nauczyła się patrzeć na świat ich oczami oraz jednocześnie tłumaczyć to, co nowe i niezrozumiałe. Niezwykle ważne dla niej jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.''


Karolina Mikulko
-
certyfikowany hipnoterapeuta, coach, trener rozwoju osobistego, konsultant Harrison Assessmnets. W pracy specjalizuje się w zakresie: radzenia sobie z emocjami m. in. w obszarze stresu, lęku, złości, wstydu, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, w tym z przemocą, stratą, odbudowania poczucia własnej wartości i pewności siebie, rozwoju samoświadomości oraz komunikacji interpersonalnej.
Przeprowadziła setki godzin warsztatów i szkoleń wspierając rozwój osobisty osób indywidualnych, par, rodziców, nauczycieli. Pomysłodawczyni i organizatorka projektu "Wsparcie dla Kuby Zwycięzcy", chłopca chorego na MPD.
Współautorka książek: "Diamenty Kobiecego Biznesu. Kobiety, które Zmieniają Świat" oraz "Lwice Biznesu. O rodzinie i sukcesie", które zostały wydane pod redakcją Ilony Joanny Adamskiej. Nagrodzona Dyplomem Magazynu Law Business Quality za "Odwagę w podejmowaniu zawodowych wyzwań oraz wiarygodność marki".

Katarzyna Mikulko
- absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku - Psychopedagogika opiekuńczo terapeutyczna. Ukończyła również studia podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Zarządzanie Oświatą. Cały czas doskonali swój warsztat pracy przez kursy i szkolenia m. in. terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych, terapia przez zabawę, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Posiada doświadczenie w pracy jako pedagog specjalny z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zajęciach grupowych oraz indywidualnych.
W swojej pracy skupia się na rozwijaniu umiejętności, wyrównywaniu zaległości edukacyjnych oraz poprawie poziom funkcjonowania dziecka w otaczającym go środowisku.

Paweł Spiczonek

Doradca Centrum Terapeutycznego. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracował dla największych korporacji światowych branży telekomunikacyjnej i IT. Pracując dla firmy Computerlandu stworzył w Kielcach pierwsze w kraju Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach którego połączył jednym systemem informatycznym Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Uczestniczył również w pracach zespołu offsetowego. Pracując dla Siemens wybudował w Szczecinie wóz dowodzenia i łączności dla Komendy Wojewódzkiej PSP.

W Oracle zajmował się rozbudową Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP) oraz był pomysłodawcą i architektem Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD).

W Integrated Solutions (grupa Orange) był ekspertem ds. projektów Orange dotyczących zdrowia. Kilka lat temu był pomysłodawcą i architektem pierwszego w kraju systemu teleopieki dla osób starszych. System z powodzeniem został wdrożony w największym OPS w Warszawie – OPS Ursynów. Przez wiele lat twórca i Prezes Zarządu wielu fundacji. Wielki pasjonat motocykli oraz koni.

Mirek Stanisławski

– absolwent Kieleckiej WSP, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ukończył tez studia podyplomowe kierunek: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi”, „ Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Coaching karier”, jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Certyfikowanym Terapeutą Terapii Tomatisa®. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, swoją pracę z dzieckiem rozpoczyna od pracy z rodziną. Empatyczny pedagog, nauczyciel i trener dla którego największą wartością jest drugi człowiek. Prywatnie miłośnik gór, przyrody, ekologii i poezji śpiewanej a uśmiech i entuzjazm jest jego szczególną cechą.