Poradnie

Tomatis - Biofeedback - Logopeda

... i wiele innych terapii dla dorosłych oraz dla dzieci. Centrum Terapeutyczne "MAM" jako nieliczne w regionie, oferuje zróżnicowaną tematycznie opiekę terapeutyczną dając możliwość dostosowania oferty do swoich potrzeb. Dlatego też, nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin, których łączy pasja do pracy połączona z wiedzą i doświadczeniem. To właśnie oni - terapeuci, są sercem naszego Centrum.

BIOFEEDBACK - EEG

- jest terapią zwiększającą możliwości intelektualne, usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Dla dzieci i dorosłych

LOGOPEDA

- jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Dla dzieci i dorosłych

PSYCHOTERAPIA

- polega na stosowaniu metod psychologicznych opartych o regularny kontakt z Pacjentem zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu, zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych. Terapia może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zrachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami.

Dla dzieci i dorosłych

TERAPIA RĘKI

- Terapia ręki opiera się głównie na usprawnianiu małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców.

Dla dzieci i dorosłych

TERAPIA RODZINNA

- pomaga rozwiązywać problemy i konflikty o różnym podłożu pojawiające się w rodzinie, wskazuje jak odbudować więzi i relacje miedzy domownikami. Wspólnie z terapeutą staramy się zdefiniować źródło kryzysu, jego przyczyny a następnie szukamy sposobów rozwiązania. Jest to cykl spotkań terapeuty z rodziną tj. rodzicami i dziećmi.

Dzieci i dorosłych

TOMATIS ®

- Terapia metodą profesora Alfreda Tomatisa jest treningiem słuchowym, poprzez który trwale modyfikujemy sposób i jakość słyszenia działając pobudzająco na korę mózgową a tym samym przygotowujemy mózg do pożądanego rodzaju aktywności.


Dla dzieci i dorosłych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUSy

- TUSy mają na celu nauczyć uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zajęcia odbywają się zwykle w kilkuosobowych grupach pod czujnym nadzorem terapeuty.

Dla dzieci

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH- TURy

- Wychodząc na przeciw obawom i wątpliwościom rodziców w związku z obecną sytuacją pandemiczną oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój swoich dzieci, terapeuci Centrum Terapeutycznego opracowało autorski program, dzięki któremu rodzice nabędą umiejętności oraz narzędzia do rozwiązywania problemów narastających wśród dzieci i młodzieży.

Dla dorosłych

ZABURZENIA ŻYWIENIA I WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA

- klasyfikowane są jako zaburzenia psychiczne i umieszczone zostały w grupie zaburzeń behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami psychicznymi. Innymi słowy zaburzenia te są zaburzeniami psychicznymi o poważnych skutkach dla zdrowia fizycznego i psychicznego.


Dla dzieci i dorosłych

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

- to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

Dla dzieci

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

- zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego, zaburzenia sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne.

Dla dzieci

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE WG WERONIKI SHERBORNE

- głównym celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch, jako czynnik wspomagania.


Dla dzieci